۰۶ آبان، ۱۳۸۸

ارسال پرونده تاج زاده و ميردامادي به دادگاه

پرونده محسن ميردامدي دبيركل حزب مشاركت ايران اسلامي و مصطفي تاج زاده عضو مشترك حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شد.
هوشنگ پوربابايي گفت: اخيرا خانواده‌هاي موكلانم با آقاي لطفي رئيس دادگاه انقلاب ديدار كرده‌اند كه در آن جلسه به آنها گفته شده كه پرونده‌هاي اتهامي موكلانم به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي صلواتي ارسال شده است.
وكيل تاج‌زاده و ميردامادي از تعيين وقت جلسه رسيدگي به اتهامات موكلان خود اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: روز گذشته به دادگاه انقلاب مراجعه كردم و پس از هماهنگي انتظامات با دفتر شعبه ، به علت ازدحام كاري شعبه 15 و وجود جلسات محاكمه در شعبه پيگيري پرونده موكلانم را به روز ديگري محول كردند كه مقرر شد در روز شنبه با همراه وكيل ديگر پرونده دكتر حسين‌آبادي به دادگاه مراجعه كنيم.
وي در پايان گفت: اميدوارم دادگاه فرصت كافي جهت مطالعه پرونده و ملاقات وكلا با موكلانشان را در زندان جهت بررسي مطالب موجود در پرونده را فراهم كنند.

0 comments:

ارسال یک نظر