۰۹ آبان، ۱۳۸۸

آغاز به كار پليس فضاي مجازي

معاون اجتماعي نيروي انتظامي گفت: در مبارزه با مفاسد اجتماعي و فعاليت‌هاي مجازي عوامل جنگ نرم به هيچ وجه كوتاه نمي‌آييم و با اين جرايم قاطعانه برخورد خواهيم كرد.
به گزارش ايسنا، سردار بهمن كارگر در آيين پاياني نمايشگاه نيروي انتظامي در اهواز اظهار كرد: پايه و اساس امنيت در جامعه، انضباط است و سرمايه اجتماعي نيز بدون وجود امنيت بي‌معني است.
وي خاطرنشان كرد: وظيفه نيروي انتظامي، استقرار امنيت در جامعه براي پويايي سرمايه اجتماعي است و سياست پيشگيري اجتماعي بر سياست پيشگيري انتظامي مقدم است.
معاون اجتماعي ناجا بيان كرد: به هر ميزان كه در پيشگيري اجتماعي در كشور سرمايه‌گذاري شود به همان ميزان در پيشگيري انتظامي صرفه‌جويي مي‌شود و پليس زماني معني مي‌يابد كه با حفظ ارزش‌ها و با رويكردي جامعه‌محور در خدمت آحاد مردم باشد.
وي تاكيد كرد: رويكرد اجتماعي نيروي انتظامي در برنامه پنج ساله، رويكردي جدي است و نتيجه آن را در آينده مشاهده خواهيم كرد.
كارگر وي گفت: هم اكنون در كشور با مسئله تهديد نرم مواجه هستيم و برخورد با اين نوع تهديد، ابرازمحور نيست.
وي تصريح كرد: تجربه انقلاب مخملي در كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه اين نوع انقلاب‌ها ابتدا از تغيير سبك زندگي مردم آغاز شده و به تدريج بدون صرف هيچ هزينه‌اي در تفكر جامعه وارد شده و كشور را به انحراف مي‌كشاند.
كارگر عنوان كرد: دشمن در تهديد نرم، ارزش‌ها و باورهاي جامعه را خدشه‌دار مي‌كند.
معاون اجتماعي ناجا اظهار كرد: امروز مردم به امنيت نياز دارند و در جامعه‌اي كه امنيت وجود نداشته باشد يك خلاء احساس مي‌شود.
وي افزود: با توجه به اين كه دشمن در جنگ نرم به وسيله ابزارهاي مجازي به دل خانواده‌ها رسوخ كرده، لازم است نيروي انتظامي نيز به فضاي مجازي وارد شده و مقدماتش در نيروي انتظامي فراهم شود.
كارگر تصريح كرد: پليس فضاي مجازي براي مقابله با تهديدهاي نرم به زودي آغاز به كار مي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: در روزهاي گذشته برخي افراد گفته‌اند كه نيروي انتظامي در برخورد با مفاسد اجتماعي تجديد نظر كرده است، ولي اعلام مي‌كنم كه نيروي انتظامي به هيچ وجه در برخورد با مفاسد اجتماعي كوتاه نمي‌آيد. تنها ممكن است روش و ابزار برخورد تغيير كند، ولي اصل برخورد تغيير نمي‌كند.

0 comments:

ارسال یک نظر