۰۶ آبان، ۱۳۸۸

مکاتبه رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، با دانشگاهی جعلی و محرمانه

دانشگاه جعلی که محمدرضا رحیمی با آن مکاتبه کرده است، به صورت محرمانه فعالیت می‌کند.
در ادامه پیگیری‌های پرونده مدارک جعلی، خبرنگاران "الف" برای اطلاع از نحوه فعالیت این مجموعه سعی کردند به روش‌های مختلف با فروشندگان این گونه مدارک تماس حاصل کنند.
بنابراین گزارش، معاون اول فعلی رییس جمهور در نامه خود با ونکوور کانادا مکاتبه کرده بود. باوجودی که قراین و فهرست‌‌های سیاه مراجع علمی و وزارتخانه‌های علوم کشورهای مختلف دنیا نشان می‌داد که چنین دانشگاهی جعلی است و مدارک فروخته شده به اسم بلفورد ارزش علمی ندارد، اما برای اطمینان بیشتر، خبرنگاران الف تلاش کردند که با صادرکنندگان این مدرک به هر نحو ممکن تماس حاصل کنند.
در ابتدا، بررسی‌های متعدد از مراجع مختلف در ونکوور نشان داد که چنین دانشگاهی در این شهر وجود ندارد. در گام دوم، بررسی‌ها برای یافتن این دانشگاه در سایر نقاط جهان نیز بی‌تاثیر ماند. در گام سوم خبرنگار الف با تلفن و آدرس ایمیل صادرکننده این مدارک که برای فروش مدارکش سایتی نیز به اسم دانشگاه بلفورد تاسیس کرده است تماس حاصل کرد. صادرکننده مدارک جعلی با اطلاع یافتن از اینکه یک خبرنگار با وی تماس گرفته است، از پاسخ دادن طفره رفت و در آخرین گام، خبرنگار الف در پوشش یک متقاضی خرید مدرک تماس گرفت و ضمن تشکر از فعالیت‌های بلفورد برای گسترش دانش! به مسوول مربوطه گفت که برای اطمینان از اینکه پولش به مدرک تبدیل خواهد شد، نام چند نفر، به ویژه از ایران، که درخواست مدرک کرده‌اند یا برای آن‌ها مدرک صادر شده است، به وی اعلام شود. پاسخ بلفورد جالب است:
Dear Sir
Thanks for the appreciations. Yes, we do have students not only from Iran but from all over the world; however, we do not inform about names due to confidentiality
"ممنون از تحسین‌هایتان. ما نه ‌تنها از ایران بلکه از سراسر جهان دانشجو داریم. هرچند به دلیل محرمانه بودن نمی‌توانیم نام آن ها را اطلاع دهیم".
به این ترتیب مشخص شد، دانشگاه جعلی محرمانه هم فعالیت می‌کند.
گزارش خبرنگاران الف از منابع دیگر حاکی است، مدارک افراد دیگری نیز در سطوح مختلف مدیریتی از معاونت وزیر تا معاونت بانک، زیر سوال است.
این مساله ضرورت تسریع رییس جمهور در پیگیری دستور خود درمورد بررسی مدارک مدیران و نیز توجه این افراد به تصحیح مدارج اعلام شده خود را می‌طلبد.


0 comments:

ارسال یک نظر