۰۴ آذر، ۱۳۸۸

تظاهرات علیه ایران در یمن

چند صد تن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا، پایتخت یمن، دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبر: رسانه های غربی این عده شعارهایی علیه جمهوری اسلامی می دادند و ایران را به مداخله در امور داخلی یمن و "توسعه طلبی" متهم می کردند.

این رسانه ها افزودند: دولت یمن، نهادها واشخاصی را در جمهوری اسلامی به حمایت از شورشیان شیعه زیدی در شمال یمن متهم کرده، اما ایران این اتهام را رد کرده است.

0 comments:

ارسال یک نظر