۰۸ آذر، ۱۳۸۸

عکس تاریخی>آخرین لحظات فرماندار نظامي
تيمسار سپهبد رحيمي‏، آخرين رييس شهرباني شاهنشاهي و فرماندار نظامي تهران پس از دستگيري توسط نيروهاي انقلاب
تهران/ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷/ ستاد نخست وزيري دولت موقت
رحيمي هنگامي كه قصد داشت با لباس شخصي بگريزد توسط مردم در ميدان سپه تهران دستگير شد و به ستاد نخست وزيري دولت موقت منتقل گرديد. فرماندار نظامي تهران كه در دوره مسووليت او صدها تن از مردم تهران به خاك و خون كشيده شده بودند، به هنگام دستگيري در مصاحبه با خبرنگاران گفت: من بي‌گناه هستم، كاري نكرده‌ام. هميشه خدمت خدا را كرده‌ام و خدمتگزار مردم بوده‌ام!
در تصوير بالا ، شهيد آيت‌ا.. دكتر محمد مفتح‏، صباغيان (از اعضاي دولت موقت)‏، سيد حسين خميني (فرزند شهيد سيد مصطفي خميني) نيز ديده مي‌شوند.

اين تصوير نيز، جسد او را ساعتي پس از اعدام در سردخانه به همراه شمار ديگري از امراي ارتش شاهنشاهي نشان مي‌دهد.


0 comments:

ارسال یک نظر