۰۹ آذر، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از میدان اسب دوانی در سال 1278


1 comments:

ناشناس در

بنده کوچک تر از آن هستم که نظز بدم ولی در فيلمهای قديمی و از گفته پدرمان که سرباز گارد بود آن زمان ادب و احترام به بزرگ تر خیلی مهم بود نه مثل العان آن موقع گدا و پولدار از هم جدا بودند ولی العان همه گدا هستند چون اون که شاغل هست ولی بچه هاش بی کارند بس اون هم گشنست
الان اونايی که در تظاهرات حکومت شهيد شدن همه دارن بهشون فش میدن . خدا نگهدار

ارسال یک نظر