۰۸ آذر، ۱۳۸۸

خاویار ایران هم سیاسی شده است

به نظر می رسد ترفندهای سیاسی برخی کشورهای منطقه موجب شده که اقتصاد ایران صدمه دیده و همچنان که در سال های گذشته برای پسته صادراتی تولیدی ایران ایجاد اشکال کردند و ... آنچه اما قطعی و مسلم است اینکه تمامی این نامهربانی ها نتیجه مسامحه و سهل انگاری متولیان حمایت از صادرات محصولات ایران است و شایسته است که بار دیگر در سیاست های صادراتی ایران تجدید نظر شود

0 comments:

ارسال یک نظر