۰۸ آذر، ۱۳۸۸

كشتن يك‌نفر براي زنده‌ماندن صدنفر خشونت نيست، اجراي حكم الهي است

فرمانده ناجا گفت: امروز فضايي درست كرده‌اند كه اگر بخواهيد حرفي از اجراي احكام اسلامي بزنيد چنان هجومي مي‌شود كه انگار حداقل از مكروحات صحبت كرده‌ايم در حالي كه اجراي اين احكام براي صلاح انسان است.
به گزارش خبرنگار ايلنا سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در مراسم توديع و معارفه فرمانده جديد و سابق دانشگاه علوم انتظامي اختلاف بين مسلمانان را داراي ريشه در سياست‌هاي انگلستان دانست كه بر اساس سياست اختلاف‌بيا‌نداز و حكومت كن عمل مي‌كند و گفت: پليس مي‌خواهد در نظام اسلامي حافظ اجراي احكام اسلام، هادي بشر و مصلح باشد پس چگونه مي‌تواند خودش صالح نباشد؟
وي افزود:چگونه كسي كه خيانت در امانت مي‌كند مي‌خواهد امانت‌داري كند و چگونه كسي كه منكر مي‌كند مي‌تواند نهي از منكر كند؟
فرمانده ناجا با اشاره به اينكه در ستاد مبارزه با مواد مخدر اگر كسي پدرش معتاد باشد در پذيرش، كاري به اين موضوع نداريم و جذب مي‌شود گفت: در پليس اگر كسي پدرش معتاد باشد يا انسان خوبي نباشد نمي‌پذيريم چرا كه اين فرد چاقويش در جامعه برش ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه نحوه گزينش و ورود به نيروي انتظامي بايد مناسب باشد گفت: رسالت دانشگاه علوم انتظامي، تربيت‌ انسان صالح و با انگيزه است كه اهدف اصلي‌اش خدمت و از خودگذشتگي باشد.
فرمانده ناجا تصريح كرد:‌ پليس اگر برخوردي با متخلف و مجرم مي‌كند عمل او را بايد مخاطب قرار دهد نه شخصيت او را، زيرا همين كه اين فرد بنده خدا است شريف است. هر چند كه گاهي به قدري آن عمل قوي است كه منجر به حذف آن بشر مي‌شود.
فرمانده ناجا ادامه داد: اين اشكال ندارد كه يك نفر را بكشي براي جلوگيري از كشته شدن صدها نفر ديگر و اين خشونت نيست چرا كه ما مي‌خواهيم از حقوق مردم دفاع كنيم و احكام الهي را رعايت كنيم.
احمدي‌مقدم تاكيد كرد: مامور پليس بايد مراحل را طي كرده باشد كه بتواند به مردم امر و نهي كند و بگويد اين كار را بكن يا آن كار را نكن.
وي با بيان اينكه پليس حقوقي از مردم را متعرض مي‌شود و آزادي را سلب مي‌كند گفت: اين پليس بايد شاهد تشخيص باشد و در حد خودش احكام دين را بداند، از اين رو براي اجراي احكام اسلامي بايد تربيت پليس شايسته صورت گيرد.
به گفته فرمانده ناجا امروز فضايي درست كرده‌اند كه اگر بخواهيد حرفي از اجراي احكام اسلامي بزنيد چنان هجومي مي‌شود كه انگار حداقل از مكروحات صحبت كرده‌ايم در حالي كه اجراي اين احكام براي صلاح انسان است.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينكه در دانشگاه‌هاي ديگر اول آموزش داده مي‌شود و بعد خودش شغل پيدا مي‌كند گفت: اما در دانشگاه علوم انتظامي مي‌دانيم كه فرد بايد چه شغلي داشته باشد.
وي به آموزش حرفه‌اي تاكيد كرد و گفت: آموزش‌ها از بعد ذهني و نظري بايد به علمي و عملي مبدل شود.
احمدي‌مقدم با اشاره به اينكه نسبت شنيدن در آموزش به ديدن يك به هفت است، گفت: بنابراين بايد كارگاه‌هاي آموزش و كارگاه‌هاي هم‌انديشي داشته باشيم كه انتقال تجربه و بحث صورت گيرد.
فرمانده ناجا به بعد پژوهش و انتظار توليد علم و دانش در دانشگاه علوم انتظامي تاكيد كرد و گفت: بسترهاي چشم‌انداز 1404 بايد در دانشگاه علوم انتظامي فراهم شود و ما مي‌خواهيم رفتار كاركنان بر اساس اعتقاد و بصيرت باشد نه تشويق و تنبيه. ما پليس بصير، حرفه‌اي و عالم مي‌خواهيم.
فرمانده ناجا با بيان اينكه بايد فرصت‌ها و تهديدات را به خوبي بشنانيم و منفعل نباشيم گفت:‌ نمي‌توانيم جلوي كاروان دانش بشري كه حركت مي‌كند را بگيريم و نگذاريم كه به ما برخورد كند. بالاخره كه چي؟ ما بايد مسلح شويم و گرنه به سرعت جا مي‌مانيم.
فرمانده ناجا تاكيد كرد:‌امروز عملكرد پليس در دور افتاده‌ترين نقطه كشور برابر با عملكرد كل نيروي انتظامي است و عملكرد يك فرد در سطح دنيا منعكس مي‌شود و به پاي نيروي انتظامي نوشته مي‌شود.مثل داستان كهريزك كه خطاي چند مامور بود اما نمي‌توانيم از نيروي انتظامي منفك كنيم، مثل تكه خوني كه در يك حوض غير كر همه را نجس مي‌كند.
احمدي‌مقدم تاكيد كرد: يگان‌محوري را بايد به فردمحوري تبديل كنيم و مهم‌ترين مسئله رفتار و اخلاق اسلامي است.
فرمانده ناجا ادامه داد: تا حالا چند بار مقام معظم رهبري فرمودند كه مامور پليس در برخي فيلم‌ها كاراكترخوبي براي پليس دارند كه ظاهري مناسب و با منطق و آرام اما قاطع دارند.عنصر پليسي و نظامي‌گري در نيروي انتظامي اصل است.

0 comments:

ارسال یک نظر