۰۷ آذر، ۱۳۸۸

راز کوسه‌های سر چکشی آشکار شد

چرا کوسه های سر چکشی از چنین سیمای اسرارآمیزی برخوردارند؟

تا به امروز فرضیه های متعددی در این رابطه مطرح شده است. از آن جمله، فرضیه ای است که شکل چکشی سر این نوع کوسه ها را با میدان دید وسیع تر آنها مرتبط می داند.

اما این فرضیه تا به امروز توسط جانورشناسان مختلف مورد سوال قرار گرفته بود. آنها معتقد بودند که هنوز شواهد کافی برای این که بگوییم ساختار سر این موجودات به بینایی آنها کمک می کند یا خیر، وجود ندارد.

نتایج پژوهش های جدید تا حدودی پرده از راز سر چکشی شکل این کوسه ها برمی دارد.

این پژوهش ها آشکار ساخته است که این نوع سر، همانند یک دوربین شکاری به کوسه ها اجازه می دهد تا از امکان دید ۳۶۰ درجه برای جستجوی بهتر شکار برخوردار شوند.

دکتر مایکل مک کمب، از دانشگاه آتلانتیک فلوریدا معتقد است که کنجکاوی در مورد شکل سر این نوع کوسه ماهی از ۲۰۰ سال پیش با شناسایی این جانوران عظیم الجثه، آغاز شد.

اما مباحثه های علمی پیرامون ارتباط میان میدان بینایی و شکل سر در این موجودات تنها به چند دهه اخیر باز می گردد.

انطباق دید دو چشم که می تواند به هم پوشی دو تصویر مجزا در دوربین های شکاری نیز تشبیه شود، به کوسه ها اجازه می دهد تا فاصله دقیق با شکار خود را به طور دقیق تری ارزیابی کنند.

اگر چه این نظریه سالها مورد توجه دانشمندان قرار داشت، اما تنها آزمایش های اخیر توانستند صحت آن را تایید کنند.

دانشمندان با نصب حسگرهایی بر روی پیشانی نژادهای گوناگون کوسه و آزمایش میدان بینایی آنها، متوجه شدند که این سر چکشی ها هستند که از وسیع ترین و دقیق ترین میدان بینایی برخوردارند و می توانند فاصله خود با شکار را دقیق تر محاسبه کنند.

این نوع جمجمه همچنین به کوسه های سرچکشی اجازه می دهد تا با چرخاندن سر به طرفین، دید کاملی از پشت سر خود داشته باشند.

0 comments:

ارسال یک نظر