۰۹ آذر، ۱۳۸۸

۵ ملوان انگلیسی در آبهای خلیج فارس بازداشت شدند

وزارت امور خارجه بريتانيا روز دوشنبه اعلام كرد: جمهورى اسلامى ايران پنج سرنشين بريتانيايى يك قايق تفريحى را در آب هاى خليج فارس بازداشت كرده است كه احتمال مى رود اشتباهى وارد آب هاى ايران شده باشند. به گفته بريتانيا، اين كشتى از بحرين عازم شيخ نشين دوبى در امارات متحده عربى بود كه روز چهارشنبه گذشته از سوى نيروى دريايى ايران توقيف شد. اعلام خبر دستگيرى اين افراد پس از آن صورت مى گيرد كه بريتانيا همراه با پنج كشور ديگر عضو گروه پنج به علاوه يك قطعنامه اى عليه فعاليت هسته اى ايران در تاسيسات فردو، به شوراى حكام آژانس ارائه كردند كه در نشست روز جمعه اين شورا با اكثريت آراء تصويب شد. اين نخستين بار نيست كه ايران اتباع بريتانيايى را در آب هاى خليج فارسى دستگير مى كند. نيروى دريايى سپاه پاسداران در اوايل فروردين ماه سال ۱۳۸۶ نيز ۱۵ ملوان بريتانيايى را به اتهام «ورود غير قانونى» به آب هاى اين كشور دستگير كرد. بازداشت اين ملوانان بحرانى در روابط ميان تهران و لندن بوجود آورد كه به مدت سه هفته به طول انجاميد. بازداشت اين ملوانان در حالى صورت گرفت كه بريتانيا اصرار داشت نيروهاى نظامى اين كشور در آب هاى عراق و با ماموريت سازمان ملل، به انجام وظايف عادى خود مشغول بودند.

0 comments:

ارسال یک نظر