۱۳ فروردین، ۱۳۹۱

اخوان المسلمین نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری مصر را معرفی کرد

حزب ِ آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر روزیکشنبه «محمد خیرت الشاطر» معاون رئیس این تشکل سیاسی مذهبی را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آن کشور معرفی کرد.

خیرت الشاطر، علاوه بر فعالیت سیاسی از بازرگانان ثروتمند مصر نیزمحسوب می‌شود.

درنخستین انتخابات پارلمانی، که پس از برکناری حسنی مبارک، در مصر انجام گرفت، حزب ازادی و عدالت، بیشترین تعداد کرسی‌ها را در مجلس آن کشوربدست آورد.

پیش‌تر این حزب اعلام کرده بود، نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نخواهد کرد.0 comments:

ارسال یک نظر