۲۵ آذر، ۱۳۸۹

دهها هزار تن در آتن تظاهرات کردند

پارلمان یونان روز چهارشنبه لایحه دولت برای صرفه جویی اقتصادی را تصویب کرد. دولت یونان برای جبران کسری عظیم بودجه و بدهی های خارجی، می بایست مطابق مقررات اتحادیه اروپا از هزینه های عمومی بکاهد. برنامه دولت برای کاهش مزایای رفاهی و دستمزدها، سبب اعتراض های گسترده اتحادیه های کارگری و کارکنان دولت در این کشور شده است. روز چهارشنبه نیز دهها هزار تن در آتن تظاهرات کردند که در مواردی به درگیری با ماموران پلیس انجامید.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر