۲۶ آذر، ۱۳۸۹

اتحادیه اروپا با تاسیس صندوقی دائمی برای کمک های مالی به یورو موافقت کرد

رهبران اتحادیه اروپا، با تاسیس صندوقی دائمی برای جلوگیری از تزلزل یورو موافقت کردند. این صندوق جایگزین صندوق موقت کمک به یورو می شود که در سال جاری  با ۷۵۰ میلیارد دلار سرمایه مشترکا توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تاسیس شد. به گفته رئیس شورای اتحادیه اروپا، مکانیسم ثبات یورو از سال ۲۰۱۳ اجرا می شود. نشست رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایان می یابد.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر