۲۵ آذر، ۱۳۸۹

جهان و مفهوم زندگی از استیفن کینگ

- هیچ کس تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی نمی کند ولی ما می گذاریم بچه ها خودشان این حقیقت را بفهمند.- سرگرم زندگی کردن باش وگرنه سرگرم مردن خواهی شد.- اگر وقت خواندن ندارید پس وقت و ابزار نوشتن هم ندارید.- مهم ترین چیزها همان های هستند که خیلی سخت میشود راجع به شان حرف زد.- آدم بهتر است خوب باشد تا بد ولی نکته اینجاست که خوب بودن هزینه وحشتناکی دارد.- پیدا کردن همسر خوب راه موفقیت نیست وخودمان باید همسر خوبی باشیم.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر