۲۶ آذر، ۱۳۸۹

افراد خانواده محمد نوری زاد پس از چند ساعت بازداشت، آزاد شدند

شامگاه پنج شنبه افراد خانواده محمد نوری زاد پس از چند ساعت بازداشت، آزاد شدند. همسر و فرزندان آقای نوری زاد، پدر و مادر و همچنین برادرانش، روز پنج شنبه در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند که توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. محمد نوری زاد فیلمساز و روزنامه نگار منتقد، به علت اعتصاب غذا، در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد و به بیمارستان منتقل شده است. در جریان بازداشت خانواده آقای نوری زاد، همچنین فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده نیز بازداشت شده بود که بر پایه گزارش ها او نیز آزاد شده است.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر