۲۵ آذر، ۱۳۸۹

فرماندار ايالت نيومکزيکو سفر غيررسمی خود را به کره شمالی آغاز کرد 
 
 
 
 

بيل ريچاردسون، سياستمدار آمريکايی، در يک مأموريت خصوصی ديپلماتيک جهت کاهش تنش ها بين پيونگ يانگ و کره جنوبی، عازم کره شمالی شد.


آقای ريچاردسون روز پنجشنبه پيش از سفر به کشور منزوی کره شمالی، وارد پکن شد. سياستمدار آمريکايی پيش از عزيمت از آمريکا به خبرنگاران گفت که هدف وی پس از حمله مرگبار آتش بارها در ماه گذشته به جزيره کره جنوبی، «قدری آرام کردن کره شمالی است.»


آقای ريچاردسون سفير آمريکا در سازمان ملل بود و هم اکنون فرماندار ايالت نيومکزيکو است. وی همچنين در گذشته بعنوان وزير انرژی با مسؤليت برنامه اتمی آمريکا، انجام وظيفه کرده است.


بيل ريچاردسون را «کيم گای گوان،» مذاکره کننده ارشد کره شمالی در مذاکرات شش جانبه، به پيونگ يانگ دعوت کرده است. وزارت امور خارجه آمريکا می گويد آقای ريچاردسون حامل هيچگونه پيامی از سوی دولت آمريکا، نخواهد بود.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر