۲۶ آذر، ۱۳۸۹

انتقال همسر نوری زاد به سی سی یو

فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد که ظهر دیروز به همراه خانواده ی خود و فخرالسادات محتشمی پور جلوی درب اوین بازداشت شده بود، راهی بخش سی سی یو بیمارستان مدرس شد.


بنا به اخبار رسیده به کلمه وی که به گفته ی همراهان و خانواده تمام مدت بازداشت بیهوش بوده و روی زمین در بازداشتگاه وزرا نگهداری شده است در وضعیت نامساعد روحی و جسمی به سر میبرد.


لازم به ذکر است فاطمه ملکی دارای سابقه ی بیماری قلبی و نوسان فشار خون است و دکتر وی ابراز نگرانی شدید از وضعیت او کرده است.
View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر