۲۵ آذر، ۱۳۸۹

گريه کن گريه قشنگه

تحقيقات متخصصان روي گريه نشان مي دهد كه گريستن به عنوان فعل شخصي در كاهش اضطراب موثر است.

متخصصان مغز و اعصاب و روانپزشكان مي گويند 85 درصد زنان و 73 درصد مردان پس از گريه كردن به احساس بهتري دست پيدا مي كنند.گريه بازگوكننده وضع روحي است و با گريه كردن از احساساتمان آگاه مي شويم. گريه امري طبيعي و عكس العمل روحي انسان و نشانه تندرستي است.تاثير گريه در پايين آوردن فشار خون و افزايش سطح ايمني بدن ثابت شده است و با ژنتيك، جنسيت و تربيت ارتباط مستقيم دارد به صورتي كه زنان چهار برابر بيشتر از مردان گريه مي كنند.
View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر