۲۵ آذر، ۱۳۸۹

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه های تحریم عراق را لغو کرد

روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل بیشتر قطعنامه های تحریم عراق در دوران صدام حسین را لغو کرد. جوبایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا ریاست جلسه شورای امنیت را برعهده داشت. از جمله قطعنامه هایی که لغو شدند قطعنامه های فروش نفت در برابر غذا، و تحریم فروش سلاح و ابزار نظامی بودند. اگرچه در مورد تحریم سلاح و ابزار نظامی برخی محدودیت ها همچنان باقی است. شورای امنیت سازمان ملل همچنین با ایجاد تاسیسات هسته ای برای مصارف غیر نظامی در عراق موافقت کرد.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر