۲۶ آذر، ۱۳۸۹

صندوق بین المللی پول به ایرلند 22 میلیارد یورو وام میدهد

صندوق بین المللی پول برای پرداخت وامی به مبلغ 22 میلیارد و 500 میلیون یورو، به ایرلند چراغ سبز نشان داد. این وام برای مبارزه با بحران اقتصادی و بانکی این کشور طی سه سال پرداخت خواهد شد. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای نجات ایرلند و ایجاد ثبات مالی، جمعا مبلغ 85 میلیارد یورو به این کشور، وام پرداخت خواهند کرد. با تایید این نهاد بانکی، قرار است بزودی مبلغ پنج میلیارد و 800 میلیون یورو تحت برنامه "سیاست دسترسی استثنایی" صندوق بین المللی پول به عنوان نخستین قسط به دولت ایرلند پرداخت شود.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر