۲۶ آذر، ۱۳۸۹

آب انار از گسترش سرطان جلوگیری می کند

ترکیباتی در آب انار از گسترش سرطان در بدن جلوگیری می‌کند.


pomgranateبه گزارش روزنامه الکترونیکی دانش و فناوری ـ ستنا، دانشمندان در مرکز تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا دریافتند که ترکیباتی در آب انار از گسترش سلول‌های سرطانی در بدن جلوگیری کرده و همچنین پاسخ به پیامی در جهت دست اندازی به اندام‌های دوردست بدن (متاستاز) را تضعیف می‌کند. دانشمندان با توجه به این خاصیت، به دسترسی به روش‌هایی در جلوگیری از متاستاز سرطان امیدوارند.


متاستاز (Metastasis) به مهاجرت سلول‌های سرطانی از یک بافت به بافت دیگر گفته می‌‌شود. در برخی از سلول‌های توموری، تعداد اندکی از خصوصیات سلول اولیه تغییر می‌کند و سلول توموری هنوز کم و بیش شبیه سلول اولیه‌‌ای که از آن منشأ گرفته‌اند می‌مانند. تومورهایی که در اثر این سلول‌ها پدید می‌آیند تومورهای خوش‌خیم نامیده می‌شود. تومورهای خوش‌خیم، گسترش محدودی دارند و تومور، فقط در همان محل سلول اولیه مشاهده می‌شود.


اما در برخی از سلول‌های توموری در اثر جهش‌های بیشتر، اغلب خصوصیات سلول اولیه تغییر می‌کند. این سلول‌ها پروتئین‌هایی را بیان می‌کنند که در حالت عادی در سلول‌های نرمال، بیان نمی‌شوند. همچنین در این سلول‌ها از بیان برخی از پروتئین‌ها، جلوگیری می‌شود. این تغییرات در بیان پروتئین‌های سلولی باعث می‌شود سلول سرطانی، ارتباط خود را با سلول‌های مجاور از دست بدهد و با تجزیه مواد بین‌سلولی، از محل اولیه خود مهاجرت کرده و به محل دیگری برود و در آنجا نیز باعث ایجاد تومور شود. به عمل مهاجرت سلول‌های سرطانی از محل اولیه به محلی دیگر مي‌روند، متاستاز، و به این نوع تومورها، تومورهای متاستاتیک گفته می‌شود.


تهیه و تنظیم: هادی ناصری

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر