۲۵ آذر، ۱۳۸۹

باکتری‌های آرسنیک خوار

دانشمندان به تازگی موفق به شناسایی نوعی باکتری در دریاچه‌ای در کالیفرنیا شدند که با تغذیه از آرسنیک رشد پیدا می کند.


lake_mono_tufa_refl1به گزارش روزنامه دانش و فناوری ـ ستنا، محققان در کالیفرنیا دریاچه‌ی شوری به نام مونو (Mono Lake) شناسایی کردند که حاوی باکتری‌هايی است که نه تنها از آرسنیک تغذیه می‌کنند، بلکه مستقیما مواد سمی را وارد DNA خود می‌کنند.


این یافته قطعا به دانشمندان در یافتن مناطق جدید دارای حیات در سیارات دیگر و ماه کمک خواهد کرد. چرا که خلاف بسیاری از یافته‌های آنها را ثابت کرده است. به عنوان مثال آرسنیک که ماده‌ای سمی و کشنده است، اینک به عنوان عامل تغذیه و دوام نوعی موجود زنده مشاهده می‌شود.


دریاچه مونو حاوی عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، گوگرد و فسفر است. این شش عنصر، در کنار پروتئین و لیپید، سازنده‌ی اسیدهای نوکلئیک (nucleic acids) هستند یعنی عوامل A، C، T و G موجود در DNA. ولی به‌طور تئوریک دلیلی برای عدم وجود عناصر دیگر در ساختار DNA وجود ندارد. شاید تنها دلیل آن این باشد که تاکنون دانشمندان موجود زنده‌ای با این ویژگی کشف نکرده‌اند.


گفتنی است هیچ نوع ماهی در این دریاچه وجود ندارد.


تهیه و تنظیم: گیتی احتشام دفتری

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر