۲۶ آذر، ۱۳۸۹

گزارش قاچاق اعضای بدن در کوسوو مورد رسیدگی قرار می گیرد

شورای اروپا روز پنج‌شنبه خواستار انجام تحقیقاتی بیشتر در باره قاچاق اعضای بدن انسان در سال‌های بعد از جنگ در کوسوو شد. بر پایه گزارشی که دیروز (پنج‌شنبه) به شورای اروپا ارائه شد، ارتش آزادیبخش کوسوو در پایان جنگ بالکان، افراد تحت بازداشت خود در آلبانی را می‌کشته و کلیه‌های آنها را در بازار سیاه به فروش می‌رسانده است. در این گزارش، نام هاشم تاچی، نخست وزیر پیشین کوسوو، نیز به عنوان یکی از روسای این جنایت ذکر شده است. آقای تاچی در آن زمان رهبری سیاسی ارتش آزادیبخش کوسوو را برعهده داشت. پس از ارائه این گزارش در شورای اروپا، کمیته حقوقی این شورا پیشنهاد کرد در این باره تحقیقات بیشتری، در سطح ملی و بین‌المللی، صورت گیرد.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر