۲۶ آذر، ۱۳۸۹

فرزندخواندگی در آلمان

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از زن و شوهرهای آلمانی از مشکل نازایی رنج می‌برند. برای افرادی که پس از گذراندن آزمایش بارداری با روش "لقاح مصنوعی" باز هم بچه‌دار نمی‌شوند، تنها یک راه چاره‌ باقی می‌ماند: پذیرش فرزند‌خوانده.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر