۱۱ آذر، ۱۳۸۸

قاتل فرزند شهید هاشمی شناسایی شد

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ گفت:‌ برای بازپرس پرونده و دادسرای امور جنایی تهران ثابت شده است كه سیدروح‌الله هاشمی معروف به سیدمحمد قاتل برادر خود سیدمرتضی هاشمی است.

فخرالدین جعفرزاده اظهار داشت: با بررسی لكه‌های خون به جای مانده بر روی یك قلاف چاقو كه در خانه سیدروح‌الله هاشمی كشف شد، مشخص شد، خون متعلق به سیدمرتضی هاشمی است در نتیجه برای دادسرای امور جنایی تهران و بازپرس پرونده كاملاً قطعی شده كه این فرد برادر خود را به قتل رسانده است.

وی ادامه داد: همچنین وجود بخشی از طلا و جواهرات آتنا، همسر سیدمرتضی هاشمی كه در خانه سیدروح‌الله كشف شد این موضوع را نیز تأیید كرده است.

جعفرزاده گفت: سیدروح‌الله متهم به قتل تا ساعت 5 صبح روز حادثه بیرون از خانه بوده در صورتی كه به همسر خود گفته است در صورتی كه مأموران از وی پرسیدند كه شوهرش شب حادثه در خانه بوده است یا خیر، همسر وی بگوید شوهرم سیدروح‌الله از ساعت 10 شب در خانه بوده است.

وی گفت: در كنار این ادله لكه‌های خون مقتول روی شلوار سیدروح‌الله نیز كشف شد كه این موضوع در كنار تطابق كفش‌های قهوه‌ای رنگ دیده شده توسط همسایه‌ها در پشت در خانه مقتول با یك جفت كفش متعلق به قاتل تطابق دارد اینها همه برای بازپرس جنایی ثابت كرده است سیدروح‌الله معروف به سیدمحمد قاتل برادرش است.

سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: در صورتی كه متهم به قتل اعتراف نكند با توجه به ادله به دست آمده برای این فرد به اتهام قتل عمدی برادرش قرار مجرمیت صادر خواهد شد.


1 comments:

ناشناس در

هابیل و قابیل فرزندان آدم و مرتضی و روح اله نوادگان علی!

پس آیا در سیدبودن برتری هست؟

ارسال یک نظر