۱۲ آذر، ۱۳۸۸

سازمان‏هایی که به پیشواز گرانی‏های «هدفمندی یارانه‌ها» رفته‌اند

از جمله این ادارات می‌توان به شرکت‌های برق منطقه‌ای اشاره کرد که در متن قبض‌های برق میزان برق مصرفی را نوشته و میزان یارانه تعلق گرفته به آن را نیز درج کرده‌اند و غالبا میزان یارانه تعلق گرفته به میزان مصرف تا پنج برابر یادآوری شده و این گونه به مشترکان القا می‌شود که در صورت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، باید به جای مبلغ هجده هزار تومان، مبلغ نود هزار تومان پرداخت کنند!

0 comments:

ارسال یک نظر