۲۴ آبان، ۱۳۸۸

دادگاه تبعه فرانسه و سعيد ليلاز روز سه‌شنبه برگزار مي‌شود

اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات "كلوتيد ريس" تبعه فرانسه روز سه‌شنبه هفته جاري در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با حضور وكيل مدافع متهم و نماينده دادستان برگزار مي‌شود.
به گزارش ايلنا به گزارش يكشنبه شب دادسراي عمومي و انقلاب تهران، اتهامات "سعيد ليلاز" يكي ديگر از متهمين حوادث اخير نيز روز سه‌شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود.
اين گزارش همچنين افزود: امروز (يكشنبه) نيز دادگاه رسيدگي به اتهامات شاپور كاظمي از ديگر متهمين حوادث اخير در شعبه 26 دادگاه انقلاب تشكيل شد.

0 comments:

ارسال یک نظر