۲۶ آبان، ۱۳۸۸

جزئیات تازه ای از مرگ مشکوک پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک

پس از قتل یا خودکشی دکتر رامین پوراندرزجانی، پزشک وظیفه 26 ساله بازداشتگاه کهریزک، جزئیات تازه ای از چگونگی مرگ وی منتشر شد.
به گزارش نوروز، وی در استراحت گاهش در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران بزرگ فوت کرده و علت فوتش از سوی مقامات سکته قلبی اعلام شده است.
اندرزجانی در کهریزک تعدادی از قربانیان شکنجه، ازجمله محسن روح الامینی را معاینه کرده بود. او پس از در گذشت روح الامینی بر اثر جراحات شدید حاصل از شکنجه ها به مدت یک هفته بازداشت شد. پس از آن توسط بازرسی کل ناجا، دادسرای نظامی و شورای انتظامی پزشکی قانونی بارها مورد باز جویی قرار گرفت و مورد تهدید افراد ناشناس برای حفظ اسرار شکنجه ها در کهریزک قرار گرفت.
وی پیش از مرگ جزئیات وقایع کهریزک را به چند تن از دوستانش گفته واز احتمال سوء قصد به خود اظهار نگرانی کرده بود.
جنازه این پزشک جوان، با تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد، بی آنکه خواست خانواده اش برای کالبد شکافی وی، به جایی برسد.

0 comments:

ارسال یک نظر