۱۰ آذر، ۱۳۸۸

تصویر انگلیسی های بازداشت شده در آبهای ایران1 comments:

ناشناس در

دومی از چب خیلی خوش تیپ و خوش هیکل هاست، معلومه اهل ورزش و بدنسازی هم هاست، ای کاش دولت ایران چند تا از این انگلیسیهای قد بلند، خوش هیکل و خوش تیپ وارد ایران میکرد كه كه تکثیر نسل میکردن و بچه های نسل آینده ایران قد بلند و خوش قیافه میشدن. مردیم از بس تو خیابون های مملکتمون، پسرهای قد کوتاه، خپل و بی ریخت و پر مو دیدیم.

ارسال یک نظر