۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۱

حکومت لیبی «اعدام خودسرانه مخالفان» را از جمله اتهام‌های سیف الاسلام قذافی اعلام کرد

دیوان بین المللی کیفری در لاهه هلند، می‌گوید مقامات لیبیایی مدارکی در اختیار دارند، دایر بر اینکه سیف الاسلام قذافی، پسر حاکم پیشین آن کشور، در دوران رویارویی با مخالفان، به استخدام مزدور و اعدام خودسرانه افراد، مبادرت می‌کرده است.

لوئیس مورنو اُکامپا Ocampa Luis Moreno-، دادستان دیوان جزائی لاهه، در اعلام این خبر به منبع و ماهیت این مدارک اشاره‌ای نکرده است.

دیوان لاهه و دولت ِ انقلابی لیبی بر سر چگونگی و محل محاکمه سیف الاسلام قذافی با یکدیگردر کشمکش بسر می‌برند.

دیوان لاهه خواهان استرداد سیف الاسلام است حال آنکه مقامات ِ انقلابی لیبی اسرار دارند خود پسر قذافی را محاکمه و مجازات کنند.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر