۱۳ فروردین، ۱۳۹۱

شورشیان طوارق در مالی می گویند شهر تومبوکتو را تصرف کرده اند

شورشیان طَوارق در مالی می گویند دو روز پس از تصرف شهر مهم « گائو » در شمال این کشور، اکنون شهر تومبوکتو (Timbuktu) را نیز تصرف کرده اند.
گفته می شود که با تصرف این شهر، شورشیان می توانند کنترل بخش شمالی مالی را به دست گیرند.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر