۳۰ فروردین، ۱۳۹۱

یک کشتی مظنون به حمل سلاح به سوریه در بندراسکندرون ترکیه لنگر انداخت

خبرگزاری ها بنقل از مقام های ترکیه گزارش می دهند که یک کشتی مظنون به حمل  سلاح به سوریه برای بازرسی در بندراسکندورن ترکیه  لنگر انداخته است.  مالک این کشتی یک شرکت آلمانی است و در اجاره دربست  یک شرکت اوکراینی بوده است.
هفته نامه اشپیگل گزارش داده بود که این کشتی در بندر جیبوتی بارگیری کرده و مظنون به حمل سلاح های ایرانی به سوریه است.
شرکت آلمانی می گوید کشتی در بندری درهند بارگیری کرده بود و در جیبوتی دیگر بارگیری نکرد. مالکان شرکت اوکراینی اتهام حمل سلاح را رد کرده اند.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر