۲۸ فروردین، ۱۳۹۱

نگاهی به زندگی تامس جفرسن در دو نمایشگاه

<!--IMAGE-RIGHT-->


تامس جفرسن به عنوان رییس جمهوری ایالات متحده و مولف اصلی اعلامیه استقلال آمریکا - که آزادی این کشور را از حاکمیت بریتانیا اعلام کرد و حقوق انسانها را تثبیت کرد- در این اعلامیه نوشت که تمامی انسانها یکسانند اما خود طی دوران زندگی اش ۶۰۰ برده داشت. این تناقض در دو نمایشگاه بررسی شده که نگاهی هم به زندگی و کار بردگانی است که مالک آنها جفرسن بود.


مونتچلو در شارلوتسویل درایالت ویرجینیامحل زندگی و کار جفرسن و بردگان وی بود که خدمات کشاورزی و صنعت زمینهای وی را انجام می دادند.


سوزان ستاین که موزه دار با سابقه مونتچلوست می گوید جفرسن در فرهنگی به دنیا آمده و زیسته که برده داری برآن احاطه داشته است و ۲۰ درصد مردم برده بوده اند. شمار زیادی از بردگان آقای جفرسن درمغازه های آهنگری یا لوازم خانگی وی کار می کردند. سالی همینگز برده ای بود که مورخان معتقدند با آقای جفرسن رابطه داشته و از وی شش  فرزند به دنیا آورده است.


سیندر ستانتن که مورخ ارشد مونتچلوست با بررسی مدارک بسیاری که درمونتچلو موجود است با زندگی بسیاری از بردگان آقای جفرسن آشنا شده است. نوادگان بردگانی که درمونتچلو کار می کرده اند نیز به مدد این مدارک توانسته اند با شرح حال و زندگی اجداد خود آشنایی پیدا کنند.


سوزان هیوز وایت که از نوادگان یکی از بردگان آقای جفرسن است از موسسان یک انجمن تاریخی یافتن اجداد سیاهان  در ویرجینیاست و می گوید به رغم آنکه جفرسن به عنوان یکی از بنیانگزاران آمریکا بسیارخوب عمل کرده خیلی از اجداد آنها را به بردگی کشیده بود.


خانم ستانتن می گوید با دیدن چنین موزه ها و نمایشگاههایی می توان به درکی از بی رحمی بنیادهای آن دوران رسید و در این حال دید که مردم چگونه ارزشهایی را که برایشان محترم یا مهم بود به فرزندان و نوه های خود منتقل می کردند. 


برخی از بردگان جفرسن برای پرداخت بدهی های وی پس از مرگش  فروخته شدند. نمایشگاه دیگری که از سوی موزه ملی تاریخ سیاهان موسسه موزه های اسمیتسونین در واشنگتن برپا شده به مروری بر داستان زندگی خانواده های شش برده پرداخته و نام تک تک بردگانی را که تامس جفرسن مالک آنها بود منتشر کرده است.


رکس ایلس که یکی از مجموعه داران این نمایشگاه در موزه ملی تاریخ سیاهان آمریکاست معتقد است که برای رسیدن به دیدی روشن از جفرسن باید او را از چشم بردگانش دید: حتی اگر تنها با دانستن نامشان باشد. 


تامس جفرسن در روز چهارم ژوییه سال ۱۸۲۶ و همزمان با پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه استقلال آمریکا و چهار دهه پیش از از بین رفتن برده داری در این کشور چشم از جهان فروبست.


جفرسن در مونتچلو که سالها مکان زندگی اش بود به خاک سپرده شد. احتمال می رود که شمار زیادی از بردگان وی نیز در گورهایی بی نام درهمان گورستان مدفون باشند. 

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر