۱۳ فروردین، ۱۳۹۱

وزير اطلاعات ايران می گويد اسراييل پشت حوادث سوريه است

حيدرمصلحی وزير اطلاعات ايران می گويد اسراييل پشت حوادث سوريه قرار دارد .

حيدر مصلحی که برای انجام مراسم حج عمره در مکه بسر می برد همچنين از موضع گيری عربستان  از جمله سخنان امام جماعت مسجد الحرام در برابر تحولات سوريه انتقاد کرد .

خبرگزاری فارس به نقل از وزير اطلاعات ايران ، می گويد  آنچه که در سوريه در حال وقوع است ، خرابکاری و اعمال تروريستی با حمايت اسراييل و برخی کشورهای منطقه است .
وزير اطلاعات ايران بدون نام بردن از کشور خاصی در منطقه گفت :"ايران به اين کشورها درباره سوريه اتمام حجت کرده است ."

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر