۳۰ فروردین، ۱۳۹۱

سوئیس اموال ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را مسدود کرد

دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که یازده شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کرده است.
هشت شرکت و سه فرد مشمول این تحریم ها می شوند. دربیانیه دولت سوئیس آمده است که این تصمیم در هماهنگی با تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران گرفته شده است. دولت سوئیس همزمان اعلام کرده است که درباره تحریم بانک مرکزی ایران و خرید یا حمل دریایی نفت خام ایران بعدا تصمیم خواهد گرفت.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر