۲۳ آذر، ۱۳۸۹

کشف قدیمی ترین سوپ تاریخ

گروهی از باستان شناسان چینی یک دیگچه برونزی را یافتند که سوپ درون آن که در 2 هزار و 400 سال قبل پخته شده بود هنوز وجود دارد.

به گزارش مهر، باستان شناسان موسسه باستان شناسی استان "شانگشی" به سرپرستی "لیو دایون" این دیگچه برونزی را در داخل یک قبر در منطقه غرب شهر "شیان" کشف کردند.این باستان شناسان در این خصوص اظهار داشتند: "این اولین بار در تاریخ باستان شناسی چین است که یک سوپ در یک قبر پیدا می شود. این کشف می تواند به ویژه برای مطالعه بر روی عادات غذایی مردم این منطقه در 2 هزار و 400 قبل بسیار مفید باشد."براساس گزارش گلوبال تایم، این قبر با دیگچه داخلش در مدت کارهای حفاری ساخت فرودگاه شیان کشف شد. شهر شیان که در گذشته پایتخت چین بوده است به دلیل مقبره سربازان سفالی شهرت جهانی دارد.در داخل این دیگچه برونزی، مقداری استخوان و یک مایع مایل به سبز وجود دارد. این مایع برای شناسایی عناصر سازنده اش و تائید اینکه واقعا یک سوپ بوده است آزمایش خواهد شد.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر