۰۲ آبان، ۱۳۸۸

نرم افزار SlipStream مانند onspeed و Nitro برای عبور از فیلتر

ابتدا برنامه را از لینک زیر دانلود کنید

لینک کمکی 1

لینک کمکی 2

سپس برنامه را نصب کرده و یکی از یوزر نیم و پسورد های زیر را وارد کنید

Username: trkVyGDMFK
Password: 76664613
Username: trf8tKjvhG
Password: 43392161
Username: trB6dXsBnG
Password: 96723686
Username: trfvdpH2hC
Password: 43721997
Username: trVyDzekSV
Password: 41637953

ip set:127.0.0.1:5400 for  mozila
auto set:explore
ادرس سایت خود برنامه

http://www.slipstream.com

0 comments:

ارسال یک نظر