۰۶ آذر، ۱۳۸۸

بيمارستان ايراني در يمن تعطيل شد

همزمان با ناآرامي هاي سياسي در پايتخت يمن، مقامات اين کشور از تصميم خود مبني بر تعطيل کردن بيمارستان و درمانگاه ايراني در صنعا خبر دادند.

وزارت کشور يمن با صدور يک بيانيه رسمي و ارسال آن به رسانه ها، اعلام کرد تصميم گرفته بيمارستان و درمانگاه ايران در صنعا را به بهانه فقدان شفافيت در حسابداري اين دو موسسه و نيز کمک مالي جمهوري اسلامي ايران به آن دو تعطيل کند.

مقامات يمن در واقع از حدود يک ماه پيش از دسترسي بيماران به بيمارستان ايراني صنعا جلوگيري کردند.

مقامات يمن ادعا مي کنند اين بيمارستان در خدمت سرويس هاي اطلاعاتي ايران بوده و از طريق آن، کمک هاي مالي تهران به شورشيان شيعه زيدي يمن منتقل مي شده است.

اين در حالي است که اين بيمارستان بر فعاليت هاي پزشکي تمرکز دارد. 


0 comments:

ارسال یک نظر