۲۳ آذر، ۱۳۸۹

نخست وزیر ایتالیا از یکی از دو مجلس کشورش رای اعتماد گرفت

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، از سنای این کشور رای اعتماد گرفت. پیروزی برلوسکونی در سنا پیشتر پیش بینی شده بود چرا که دولتش در آنجا اکثریت کرسی ها را در اختیار دارد. تا ساعاتی دیگر در مجلس نمایندگان ایتالیا نیز درباره صلاحیت نخست وزیر رای گیری می شود. سیلویو برلوسکونی در این مجلس از حمایت اکثریت نمایندگان برخوردار نیست، و در صورت عدم دریافت رای اعتماد مجبور به استعفا خواهد بود.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر