۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۱

معاون فراری رییس جمهوری عراق در ترکیه با رهبراقلیم کردستان عراق دیدار کرد

"طارق الهاشمی" معاون فراری رییس جمهوری عراق روز پنج شنبه در ترکیه با "مسعود بارزانی" رهبراقلیم کردستان عراق دیدار کرد. طارق الهاشمی که عالی رتبه ترین مقام سنی عراق است از سوی نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق، متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی شده است.
طارق الهاشمی به اتهام اداره جوخه های مرگ علیه زائران شیعه و مقامهای دولتی، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. از چهار ماه پیش که حکم بازداشت وی صادر شده، طارق الهاشمی مدتی در اقلیم کردستان عراق بسر برد و پس از آن نیز در قطر و عربستان سعودی بسر برده است.
وی که بیش از یک هفته پیش به ترکیه رفته است اتهامات خود را سیاسی می خواند.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر