۱۲ آذر، ۱۳۸۸

به بوش گفتم بسم‌الله، وارد شو تا رستگار شوي

منطق را ببينيد، ما به آنها گفتيم سوخت 20 درصد مي‌خواهيم، بر اساس مقررات آژانس آنها موظف هستند اين سوخت را در اختيار ما قرار دهند؛ اما شروع کردند به گذاشتن شرط و شروط براي ما و ما در پاسخ گفتيم که هيچ شرط و شروطي را از شما نمي‌پذيريم، اگر مي‌دهيد که هيچ و اگر نمي‌دهيد خودمان توليد مي‌کنيم؛ اما آنها بر خلاف قانون، قطعنامه ضد ما صادر کردند. رئيس‌جمهور افزود: من به بوش نامه دادم و دعوت کردم و گفتم تو که مي‌گويي مسيحي هستي، بسم‌الله، اين راه حضرت مسيح، وارد شو تا رستگار شوي.

0 comments:

ارسال یک نظر