۱۰ آذر، ۱۳۸۸

مصاحبه روزنامه ایتالیایی آفاري با ابراهیم نبوي: در ایرانقبل از برگزاری اول نتیجه انتخابات را اعلام می کنند!

ابراهیم نبوی یک نویسنده مخالف ایراني است. متولد 1958 در آستارا است و درباره کشورش ایران با طنزي ظریف و مقاله هاي احساسات بر انگیز حرف مي زند. او قرباني سانسوردر کشورش بوده است و به خاطر نوشته هایش زنداني شده است. او به دلیل شجاعت در روزنامه نگاري، برنده جایزه "هلمن- همت" شد. مقاله هاي او در همه جاي دنیا شهرت دارد و روزانه در سایت هاي ایراني روز آنلاین و جرس طنز مي نویسد. او اکنون در بلژیک زندگي مي کند وبه لطف اینترنت براي مردم کشورش مي نویسد. او امیدوار است که خیلي زود به کشورش بازگردد و دولتي دموکرات که توسط مردم انتخاب شده است، در ایران قدرت رابدست بگیرد. این مصاحبه اي است که از لابلاي متن سخنراني نبوي در شهر پوردنونه در ایتالیا درست شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر