۱۰ آذر، ۱۳۸۸

محرومیت 4 میلیون کودک از تحصیل


هم اکنون حدود 4 میلیون کودک باز مانده از تحصیل در کشور وجود دارد و رقم یک میلیون و 800 هزارنفر اعلام شده از سوی معاون نهضت سواد آموزی، رقم واقعی نیست.
دکتر حسن الحسینی، معاون اسبق حقوقی و امور مجلی وزارت آموزش و پرورش با بیان این مطلب به خبرگزاری مهر افزود که طبق تحقیقات انجام شده در زمان حضور وی در آموزش و پرورش این رقم بالغ بر سه میلیون بوده و اکنون از مرز 4 میلیون گذشته است.
وی علت این وضع را " شرایط سنگین مالی خانواده های فقیر " دانست و افزود که حتا اگر اعتبارات آموزش افزایش یابد هم شمار بازماندگان از تحصیل افزایش خواهد یافت.
شایان ذکر است که افزون بر ارقام اعلام شده از سوی کارشناس مسایل آموزشی، در سال تحصیلی 86-87 جمعا ً 709 هزار و 854 دانش آموز در سطوح اول ابتدایی تا اول متوسطه تجدید و 276 هزار و 440 دانش آموز نیز مردود اعلام شده اند.


0 comments:

ارسال یک نظر