۱۱ آذر، ۱۳۸۸

حمله افراد ناشناس به اداره ثبت اسناد مرکزی تهران

اداره ثبت اسناد و املاک بخش مرکزی تهران در پردیس تنها پس از یکماه از افتتاح مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.

به گزارش مهر: نیمه شب گذشته اداره ثبت اسناد و املاک بخش مرکزی تهران در پردیس، تنها پس از یکماه از افتتاح مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت که با هوشیاری نیروهای گشت کلانتری 207 پردیس و حضور به موقع عوامل آتش نشانی در محل این حادثه نا فرجام ماند.

ساعت یک صبح چهارشنبه در حالی که گشت کلانتری 207 پردیس به کار معمول خود مشغول بود فرار فردی در تاریکی شب نظر رئیس این واحد گشتی را به خود جلب کرد .

مسئول گشت پس از شک به این مورد وآغاز بررسی آن متوجه دود غلیظ حاصل از آتش در داخل اداره مذکور شد و نیروهای آتش نشانی پردیس، مسولین اداره ثبت اسناد واملاک مرکزی تهران و صاحب ملک مورد حمله قرار گرفته را از این رخداد با خبر کرد.

عوامل آتش نشانی با دستور افسر نگهبان مبادرت به شکستن قفل در ورودی این اداره و اتفاء حریق کردند. با وجود رسیدن آتش به چند قدمی اقلام و دکوراسیون چوبی داخل اداره خوشبختانه حادثه ای برای شخص، اموال و اسناد مهم موجود درآن رخ نداد.

نشانه های موجود از جمله وجود مقادیری نسبتا زیاد گازوئیل در مقابل در ورودی و دود غلیظ ناشی از فرایند آتش سوزی دال بر عمدی بودن این ماجرا است که این موضوع مورد تایید افسر نگهبان شب گذشته کلانتری 207 نیز قرار گرفت.

رئیس این اداره و برخی دیگر از مسئولان آن پس از ساعتی خود را به محل آتش سوزی رسانده اما به دلیل حال روحی نامناسب انجام هر گونه مصاحبه را به زمانی دیگر موکول کرد.

0 comments:

ارسال یک نظر