۲۳ مهر، ۱۳۸۸

آزادی موقت یک فعال فرهنگی از زندان تبریز

حسن عبداللهی (امید اوغلو) نویسنده و معلم زبان ترکی در تبریز که پیشتر از سوی وزارت اطلاعات این شهر بازداشت شده بود ، آزاد شد.
به نقل از ساوالان سسی ، حسن عبداللهی (امید اوغلو) نویسنده و معلم زبان ترکی در تبریز که ۲۲ تير ٨٨ در منزل شخصی توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بود روز سه شنبه ۲۱ مهر ۸۸ پس از تحمل ۹۳ روز بازداشت موقت به قید وثیقه بیست میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شد.

اتهام عبداللهی تشکیل گروه غیرقانونی جهت بر هم زدن امنیت ملی از طریق تهیه و تکثیر سی دی با خواست حقوق ملی و زبانی آذربایجانیها عنوان شده است و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت نامبرده را بر عهده دارد.

0 comments:

ارسال یک نظر