۱۴ آبان، ۱۳۸۸

اجتماع دولتی تمام شد تظاهرات مردمی ادامه دارد!

راهپیمائی 13 آبان در خیابان های اطراف و منتهی به محل سفارت سابق امریکا که توام با درگیری مردم با نیروهای بسیج و سپاه از صبح امروز آغاز شده همچنان (12 ظهر) ادامه دارد، اما اجتماعی حکومتی مقابل سفارت امریکا با سخنان فرمایشی پدر عروس آقای خامنه ای، یعنی حداد عادل تمام شد. حداد عادل حرف های روز گذشته علی خامنه ای را برای دانش آموزانی که به دیدار وی برده شده بودند تکرار کرد و البته چاشنی آن را حمله به خاتمی و موسوی انتخاب کرد! با آنکه سیمای جمهوری اسلامی تماما در خدمت این مراسم تشریفاتی و سفارشی در مقابل سفارت امریکا بود و آن را بزرگ کرد، اما تظاهرات واقعی و وسیع توسط مردمی صورت گرفت که با شعار علیه کودتا و استبداد از صبح امروز خود را با زحمت بسیار به خیابان های اطراف سفارت امریکا و یا مسیرهای منتهی به این سفارت رساندند. حتی ایستگاه های مترو منتهی به این محل را دولت تعطیل کرده است تا مردم نتوانند خود را به این منطقه رسانده و به هم وصل شوند.

درگیری های سپاه وبسیج با مردم،عمدتا با گلوله های گاز اشک آور، گلوله های مشقی و بویژه گلوله های رنگ پخش کن بوده است. هدف از گلوله های رنگ پخش کن شناسائی افراد و دستگیری و شکار آنها در خیابان های فرعی است.

از شهرهای رشت، زاهدان و شیراز نیز گزارش هائی درباره تظاهرات ضد کودتائی امروز مردم رسیده است. در این شهرها نیز مردم بمناسبت 13 آبان از خانه ها به خیابان ها آمدند اما با شعار "مرگ بردیکتاتور". کانون درگیری های امروز تهران میدان 7 تیر اعلام شده، اما گزارش هائی از میدان آرژانتین نیز رسیده است که حکایت از تیراندازی وسیع هوائی برای متفرق کردن مردم بوده است. درجریان این تیراندازی برج بانک ایران ونزوئلا مورد اصابت قرار گرفته و کارکنان آن وحشت زده به خیابان ریخته اند.

آشکار است که تاکتیک نیروهای امنیتی، سپاهی و اوباش بسیجی جلوگیری از متصل شدن گروه های درحال حرکت مردم به یکدیگر و راه افتادن تظاهرات میلیونی در تهران است.

تظاهرات مردمی امروز علیرغم تمام تهدیدها و محدودیت های نظامی و انتظامی معنائی دارد که حکومت اگر آن را درک نکند، از کاروان جامعه فرسنگ ها عقب است. امروز شماری دیگر از شعارهای دوران انقلاب 57 با جانشین کردن مقامات و شرایط کنونی احیاء شد، از جمله "دولت جنایت می کند- رهبر حمایت می کند." و از شعارهای تازه نیز این شعار با استقبال مردم روبرو شده بود "لا الله الی الله - احمدی لعنت الله. از میان فیلم های تظاهرات امروز، این نمونه گویاتر از بقیه آن فیلم هائی است که روی شبکه یوتیوب قرار گرفته است.
اینجا

0 comments:

ارسال یک نظر