۱۳ آبان، ۱۳۸۸

حسین کروبی باتوجه به برخورد تند با پدرش: مسئولیت جان مهدی کروبی بر عهده حکومت است

مهدی کروبی از سمت بزرگراه مدرس به سمت میدان هفت تیر حرکت کرد. به علت استقبال مردم برای شرکت در راه پیمایی ۱۳ آبان و هم چنین ترافیک سنگینی که حاکم شده بود ، کروبی ۵۰۰ متری میدان هفت تیر از خودروی خود پیاده شد.
- کروبی همراه با مردم به سوی میدان هفت تیر حرکت کرد.
- در ۱۰۰ متری میدان هفت تیر یگان ویژه و نیروهای ضد شورش مقابل او ایستادند و مانع از حرکت وی شدند. همزمان درگیری بین آنها و مردم رخ داد.
- در این هنگام چند گاز اشک آور به سوی کروبی پرتاب شد.
- یکی از گازهای اشک آور به سر محافظ کروبی خورد و سر وی شکافت و به بیمارستان منتقل شد.
- بر اثر پرتاب گازهای اشک آور جمعیت متفرق شدند و برخی از آنها روی زمین افتادند.
- کروبی بر اثر استشمام گاز اشک آور به زمین افتاد
- دود غلیظی محوطه را پر کرد و کروبی و همراهان او به علت استشمام گازهای اشک آور مجبور شدند به ماشین های خود بازگردند
- نیروهای لباس شخصی ها و ماموران نیروی انتظامی به ماشین کروبی حمله کردند و ماشین او به شدت آسیب دید
- کروبی تغییر مسیر داد و به طرف خیابان مطهری رفت . در این خیابان چندین بار از ماشین پیاده شد و حضور خود را به آنها اعلام کرد و با آنها به گفت و گو پرداخت. آنها نگران جان کروبی بودند
- حسین کروبی در بین جمعیت اعلام کرد که با برخورد تندی که با مهدی کروبی صورت گرفت مسئولیت جان وی به عهده حاکمیت است.

0 comments:

ارسال یک نظر