۱۳ آبان، ۱۳۸۸

ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در روز 13 آبان

حجت شریفی، عضو سازمان ادوار تحکیم و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، نفیسه زارع کهن، همسر شریفی و روزنامه نگار و وحیده مولوی فعال امور زنان بازداشت شدند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، حجت شریفی درحالی بازداشت شده است که از روز گذشته تاکنون، حسن اسدی زیدآبادی و محمد صادقی 2 نفر دیگر از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران نیز بازداشت شده اند.
وحیده مولوی نیز در تظاهرات گسترده امروز سبزها در تهران توسط یک فرد لباس شخصی شناسایی و بازداشت شده است.


0 comments:

ارسال یک نظر