۲۳ مهر، ۱۳۸۸

انتقاد دولت به اعتراض افتتاح پارك ويژه بانوان : در كشورهاي اروپايي و غربي نيز چنين امکاناتی وجود دارد

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري از انتقاد برخي ها از گشايش بوستانهاي ويژه بانوان در تهران انتقاد كرد .
طبيب زاده نوري گفت: نبايد اختصاص برخي مكان ها و امكانات ويژه به بانوان را در ايران پيگيري كرد بلكه اين موضوع در كشورهاي اروپايي و غربي نيز وجود دارد .
وي با اشاره به اينكه در انگليس زنان پاكستاني و يا ترك برخي مراكز ورزشي به ويژه استخرها را براي استفاده غيرمختلط اجاره مي كنند افزود: دولت جمهوري اسلامي ايران بدون دريافت هيچ هزينه اي اينگونه امكانات ورزشي و رفاهي را به صورت ازاد و شرعي در اختيار بانوان قرار داده است و اين اقدام جاي تشكر و قدرداني دارد نه انتقاد .
رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري از انتقاد برخي ها از گشايش بوستانهاي ويژه بانوان در تهران انتقاد كرد .

0 comments:

ارسال یک نظر