۲۳ مهر، ۱۳۸۸

وزیر ارشاد: روند توقیف مطبوعات عادی است

وزیر ارشاد در حالی که در طی دو ماه گذشته 6 تشریه توقیف شده‌اند، توقیف نشریات را امری عادی دانست و گفت وزیر ارشاد در هیات نظارت تنها یک رای  دارد.
سيد محمد حسینی در حاشیه جشنواره ترافیک مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره توقیف شش نشریه در دوماه وزارت او  به خبرگزاری ایلنا گفت: سه روزنامه توقیف شده‌اند که بحث‌های از قبل مطرح بود روند توقیف مطبوعات عادی بود و در هیات نظارت هم وزیر ارشاد رای دارد و این هیات هفت عضو دارد که تصمیم می‌گیرد.
او درباره تغییر برخی افراد در هیات منصفه مطبوعات نیز تصریح کرد: برخی از دوستان ما در هیچ یک از جلسات شرکت نداشتند و برخی از آنها از هر دو طیف حضور فعالی نداشتند از این رو افرادی که حذف شدند از هر دو طیف بودند.

0 comments:

ارسال یک نظر